คอร์ดในคีย์ของกีตาร์และเครื่องดนตรี อื่น ๆ คอร์ดอะไรอยู่ในคีย์อะไรบ้าง มาทำความเข้าใจ พร้อมแผนภาพประกอบ ที่เรียงตามคีย์  C, C sharp, D flat, D, E flat, E, F, F sharp, G flat, G, G sharp, A flat, A, A sharp, B flat และ B ทั้ง Major และ Minor ในบทความนี้กัน

 

ก่อนที่เราจะดูคอร์ดต่าง ๆ ทีละคีย์เราจะพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคอร์ดแต่ละคีย์มาจากไหน ตัวอย่าง เช่น คอร์ดในคีย์ของ C ได้แก่ C major, D minor, E minor, F major, G major, A minor และ B diminished

 

ชื่อของคอร์ดจะเขียนตามสเกลโน้ต ตัวอย่าง เช่น ในสเกลหลักของ C major โน้ตคือ C D E F G A B C คอร์ดในคีย์ C ต้องตั้งชื่อตามโน้ตทั้งเจ็ด กล่าวอีกนัยหนึ่งโน้ตแต่ละตัวต้องมีคอร์ดที่สอดคล้องกัน คอร์ดอาจเป็นได้ทั้ง major, minor หรือ diminished และโน้ตที่สร้างแต่ละคอร์ดต้องเป็นส่วนหนึ่งของสเกลหลัก

 

คอร์ดทั้งหมดในคีย์เมเจอร์ (Major Keys)

คอร์ดเพลง ในคีย์ Major

รูปแบบคอร์ดของคีย์เมเจอร์ (Major Keys Chord Pattern)

รูปแบบของคอร์ดสำหรับ Major Keys คือ major, minor, minor, major, major, minor, diminished

สำหรับโน้ตตัวที่ 1, 4 และ 5 คอร์ดที่ใช้จะเป็น major

สำหรับโน้ตตัวที่ 2, 3 และ 6 คอร์ดที่ใช้จะเป็น minor

สำหรับโน้ตตัวที่ 7 คอร์ดที่ใช้จะเป็น diminished

 

ตามรูปแบบเป็นดังนี้:

 1. maj7
 2. min7
 3. min7
 4. maj7
 5. dom7
 6. min7
 7. min7(b5)

 

คอร์ดทั้งหมดในคีย์ไมเนอร์ (Minor Keys)

คอร์ดเพลง ในคีย์ Minor

รูปแบบคอร์ดของคีย์ไมเนอร์ (Minor Keys Chord Pattern)

รูปแบบของคอร์ดสำหรับ Major Keys คือ minor, diminished, major, minor, minor, major, major

สำหรับโน้ตตัวที่ 1, 4 และ 5 คอร์ดที่ใช้จะเป็น minor

สำหรับโน้ตตัวที่ 2 คอร์ดที่ใช้จะเป็น diminished

สำหรับโน้ตตัวที่ 3, 6 และ 7 คอร์ดที่ใช้จะเป็น major

 

ตามรูปแบบเป็นดังนี้:

 1. min7
 2. min7(b5)
 3. maj7
 4. min7
 5. min7
 6. maj7
 7. dom7

เขียนโดย Official

แชร์