ติดต่อโฆษณา

Chords Official เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ คอร์ดเพลง ที่มอบข้อมูลอันมีความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้งาน

นโนบายการรับโฆษณา

1. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับโฆษณาดังต่อไปนี้

– ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน, ยาเสพติด สื่อลามกและสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ

– ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนและเครื่องสำอางค์

– ธุรกิจขายตรง

2. ไม่รับ Boost Post บน Social Media หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้อ่าน ที่สนใจ เพลงและดนตรี

ข้อมูลด้านสถิติ

ผู้อ่านมากกว่า 99% พบเว็บไซต์ของเราจากการค้นหาผ่าน Google Search (การค้นหาแบบธรรมชาติ) ดูสถิติที่นี่


บริการสำหรับผู้ลงโฆษณา


การรายงานผล (Report)


ข้อแจ้งให้ทราบ: ก่อนออกใบเสนอราคา (Quotation)

– การคอนเฟิร์มรับงาน ทางเว็บไซต์จำเป็นขอดูคอนเซปต์และรายละเอียดงานทั้งหมดก่อนตอบรับงาน หรือคอนเฟิร์มงาน หากไม่ตรงกับคอนเซปต์ของทางเว็บไซต์ ทางเราจะไม่รับงานนั้น ๆ

– ราคาดังกล่าว เป็นเรทราคาเบื้องต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสโคปงาน

– ชำระ 100% ก่อนเริ่มงาน

– เริ่มงานภายใน 1 วันถัดมา หลังจาก “ได้รับการยืนยันการชำระเงิน” จากผู้ลงโฆษณาแล้ว

เงื่อนไข: หลังจากคอนเฟิร์มงาน และออกใบเสนอราคา (Quotation)

– หากมีการชำระเงินล่าช้าจากวันที่กำหนด ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 2% จากยอดชำระทั้งหมด

– กรณีที่มีการตกลงทำงานตามข้อเสนอ ในใบเสนอราคา (Quotation) แล้ว “หากมีการยกเลิกก่อนการเริ่มงาน” ผู้ลงโฆษณาต้องชำระ 50% ของยอดเงินทั้งหมด ตามใบเสนอราคา (Quotation)

– กรณีที่มีการเริ่มทำงานไปแล้ว หรือมีการโพสต์งานไปแล้ว “หากมีการยกเลิกกลางคัน” จะถือว่าเป็นการทำงานให้สำเร็จลุล่วงแล้ว และจะไม่มีการคืนเงิน

– กรณีที่มีการตกลงทำงานตามข้อเสนอใน ใบเสนอราคา (Quotation) แล้ว “หากมีการเลื่อนวันโพสต์ หรือเลื่อนวันดำเนินงาน” ผู้ลงโฆษณาจะต้องชำระค่าปรับเพิ่ม 50% ของยอดเงินทั้งหมด ตามใบเสนอราคา (Quotation)

– กรณีที่มีการตกลงทำงานและเซ็นต์ใบเสนอราคา (Quotation) แล้ว แต่ทางผู้ลงโฆษณา มีการ “เปลี่ยนรายละเอียดงานหรือเพิ่มบรีฟงานภายหลัง” จะต้องชำระค่าปรับครั้งละ 50% ของยอดเงินทั้งหมด ตามใบเสนอราคา (Quotation)

– ราคาในเอกสาร ใบเสนอราคา (Quotation) มีผลภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อ

Chords Official

Tel: 061-594-5904

Email: [email protected]

Facebook Page:

Facebook Message:

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้