คอร์ด WASAN (ว่าซั่น) - สิงโต นำโชค (Singto Numchok)

คอร์ดและเนื้อเพลง WASAN (ว่าซั่น) โดยศิลปิน สิงโต นำโชค (Singto Numchok) พร้อมให้คุณได้บรรเลงแล้ว !

Tune down 1/2 tone to Eb

เพิ่มเติม:

คาโป้ เฟรต 1 = ไม่ต้องจูนสาย


Intro:

Dmaj7      Bm7        Em7      A7        ( 2 Times)

ก่อนDmaj7เคยสัญญาอ้ายBm7ไว้ ว่าสิฮักกันEm7ไปจนตายจนA7เฒ่า ว่าซั่น
บ่Dmaj7มีแนวได๋ดอก สิBm7มาพรากเฮา จั๋งEm7ได๋กะสิบ่ถิ่มA7กัน
แต่Gมามื้อนี้ น้องAมีคนใหม่ บอกจะF#mไปกับเขา ว่าBmซั่น เธอEmบอกว่าหมด PasAsion กับอ้ายDmaj7คนเดิม

* บอกกับEmอ้าย ว่ามักเขาF#mหลายอีหลี คนGดี      น้ำE /G#ตาพี่ไหลAผ่าหน่วย

** เธอบอกอย่างDmaj7 นั้น เธอบอกอย่างBm7นี้ มาว่าเขาEm7ดีอีหลี ว่าA7ซั่น
อ้ายงึดDmaj7อีหลี เฮ็ดให้ป่านBm7นี้ ยังว่าบ่Em7ดีเมื่อยฟรี ว่าA7ซั่น
เขาดีหม่องF#mได๋ โตอ้ายข้องBmใจ หรือว่าของEmใหญ่ กว่าอ้าย ว่าAซั่น
ให้เว้าจังF#mได๋ กะไปคือBmเก่า กะย้อนมักEmเขา เว้าAไว้ ว่าซั่น

Instru:

Dmaj7      Bm7        Em7      A7

หัวDmaj7ใจอ้ายมุ่นอุ้ยBm7ปุ้ย แม่แก้มปุ่ยEm7ลุ่ย ขอให้โชคAดี
อวยDmaj7พรที่รักของBm7พี่ ไปดี้ไปEm7ดี ไม่ต้องห่วงAฉัน
ในGเมื่อมื้อนี้ น้องAมีคนใหม่ ตัดสินF#mใจไปกับเขา ว่าBmซั่น มื้อEmได๋เขาเบิด PasAsion โตอ้ายDmaj7ยังคอย

( *,** )

Instru:

Dmaj7      Bm7        Em7      A7        ( 2 Times)

F#m      Bm        Em      A        ( 2 Times)

ซางว่าไปจังDmaj7ซั่น ว่าไปจังBm7ซี่ มาว่าเขาEm7ดี อีหลี ว่าA7ซั่น
อ้ายงึดอีDmaj7หลี เฮ็ดให้ป่านBm7นี้ ยังว่าบ่Em7ดี เมื่อยฟรี ว่าA7ซั่น
เขาดีหม่องF#mได๋ โตอ้ายข้องBmใจ หรือว่าของEmใหญ่ กว่าอ้าย ว่าAซั่น
ให้เว้าจังF#mได๋ กะไปคือBmเก่า กะย้อนมักEmเขา เว้าAไว้ ว่าซัน

Dmaj7      Bm7          โอ้ยห่าEm7ขั่วคนA7เอ้ย      Dmaj7      Bm7          โอ้ยEm7หน้อ      A7       ว่าซั่น


คอร์ดกีต้าร์ WASAN (ว่าซั่น) – สิงโต นำโชค


เนื้อเพลง WASAN (ว่าซั่น) – สิงโต นำโชค

คลิกเพื่อดู

ก่อนเคยสัญญาอ้ายไว้ ว่าสิฮักกันไปจนตายจนเฒ่า ว่าซั่น
บ่มีแนวได๋ดอก สิมาพรากเฮา จั๋งได๋กะสิบ่ถิ่มกัน
แต่มามื้อนี้ น้องมีคนใหม่ บอกจะไปกับเขา ว่าซั่น
เธอบอกว่าหมด Passion กับอ้ายคนเดิม

* บอกกับอ้าย ว่ามักเขาหลายอีหลี คนดี น้ำตาพี่ไหลผ่าหน่วย

** เธอบอกอย่างนั้น เธอบอกอย่างนี้ มาว่าเขาดีอีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้ ยังว่าบ่ดีเมื่อยฟรี ว่าซั่น
เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋ กะไปคือเก่า กะย้อนมักเขา เว้าไว้ ว่าซั่น

หัวใจอ้ายมุ่นอุ้ยปุ้ย แม่แก้มปุ่ยลุ่ย ขอให้โชคดี
อวยพรที่รักของพี่ ไปดี้ไปดี ไม่ต้องห่วงฉัน
ในเมื่อมื้อนี้ น้องมีคนใหม่ ตัดสินใจไปกับเขา ว่าซั่น
มื้อได๋เขาเบิด Passion โตอ้ายยังคอย

( *,** )

ซางว่าไปจังซั่น ว่าไปจังซี่ มาว่าเขาดี อีหลี ว่าซั่น
อ้ายงึดอีหลี เฮ็ดให้ป่านนี้ ยังว่าบ่ดี เมื่อยฟรี ว่าซั่น
เขาดีหม่องได๋ โตอ้ายข้องใจ หรือว่าของใหญ่ กว่าอ้าย ว่าซั่น
ให้เว้าจังได๋ กะไปคือเก่า กะย้อนมักเขา เว้าไว้ ว่าซัน

โอ้ยห่าขั่วคนเอ้ย โอ้ยหน้อ ว่าซั่นเพิ่มโดย Official

แชร์

ผู้สนับสนุน


วิดีโอ


คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้