ข้อมูล

ประเภท : วงดนตรี
แนวเพลง : Pop, Pop Rock
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/threemandownofficial

ทรีแมนดาวน์ (Three Man Down) เริ่มต้นจากกิตที่กำลังเข้าเรียนมหาวิทยาลัย แล้วเขาต้องการทำวงดนตรีก็เลยหาเพื่อนมารวมวง จนมาเจอกับเตเข้าจึงตกลงทำวงด้วยกัน แล้วเตก็ชวนตูนและโอม เพื่อนของเขามาเป็นสมาชิกด้วย โดยแรกเริ่มวงเป็นวงร็อก โดยชื่อทรีแมนดาวน์นั้นมาจากการที่สมาชิกวงทรีแมนดาวน์เคยมีวงสมัยมัธยมกัน 3 วง แล้ววงก็ยุบไปเมื่อขึ้นมหาวิทยาลัย ทรีแมนดาว์นก็เหมือน 3 คนที่ตายไปแล้วนั่นเอง

สมาชิก

  • กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ (กิต)
  • พีรพล เอี่ยมจำรัส (ตูน)
  • กิจฏิเมธ ชาญพานิช (โอม)
  • เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค (เต)
  • วิศรุต ปฐมศิริไพศาล (เส็ง)

ภาพศิลปิน


วง Three Man Down

ผู้สนับสนุน


คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้